Eşleşen Kaynak sayısı(3)

Işık

• Corlu, M. S. & Çallı, E. (2017). STEM kuram ve uygulamalarıyla fen, teknoloji, mühendislik ve mate...


Elektrik Devreleri

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç ilişkisi ile mekanik enerji ve mekanik güç ilişkisi arasındaki...


Doğa ve Kimya

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar